Ghost Tracker EMF EVP Recorder App

APP Dokumentation & FAQ

App Dokumentation

App Introduktion

Ghost Tracker EMF EVP Recorder är en 3-i-1 app för spökjakt kan hjälpa dig att upptäcka paranormala fenomen samtidigt som du sparar både tid och pengar genom att slippa använda flera separata appar.

Appen innehåller EMF-mätare, rörelsedetektor och EVP / röstinspelning som kan hjälpa dig att upptäcka EMF ( elektromagnetiska fält ), rörelse / vibration samt EVP ( elektroniska röstfenomen ). Med dessa verktyg ökar chansen för lyckade paranormala utredningar.

Appen är utvecklad av Sveriges största paranormala utredningsteam ”LaxTon Ghost Sweden” som har över 30 års kombinerad erfarenhet inom det paranormala området. Denna app är tänkt att ses som ett komplement till dedikerad utrustning. Appen innehåller de 3 mest användbara basfunktionerna som används inom paranormal utredning.

EMF-mätare

Vi är omgivna av olika elektriska apparater som skapar naturliga elektromagnetiska fält som påverkar oss i varierande grad. Men det finns andra EM-fält som inte har någon naturlig källa vilket är intressant för paranormala utredare. Teorin inom det paranormala samhället är att EMF ”spikar” som inte har en naturlig källa kan vara paranormal aktivitet.

Lätt att använda, klicka på knappen och scanna området runt dig.

OBS!
Mobilskal kan påverka sensorerna och bör tas av. EMF-funktionen i appen kan endast användas om enheten har en magnetometer sensor (finns i alla iOS enheter och de flesta Android enheter). Kompassfunktionen måste vara påslagen. Vi rekommenderar ej någon att ersätta dedikerade EMF-mätare med den här appen (pga att dedikerade mätare ofta har högre kapacitet). Eftersom resultaten ej är vetenskapligt granskade måste vi nämna detta; appen bör endast användas för underhållning.

EVP / Röstinspelning

Med EVP-funktionen kan du göra egna EVP-sessioner, spara datan och utvärdera / lyssna vid ett senare tillfälle. Inom det paranormala samhället används EVP-inspelare för att fånga röster som ej kommer från naturligt förekommande källor.

EVP – Elektroniskt röstfenomen är ett påstått paranormalt fenomen som kan uppkomma vid inspelning. Fenomenet kan yttra sig som röster, viskningar, ord eller fraser på inspelningar. Inom paranormala kretsar anses rösterna komma från andar, till exempel från avlidna anhöriga.

Lätta att använda – klicka på knappen för att spela in och ställa frågor, lyssna sedan om du lyckats spela in någon annan röst än din egen.

OBS! Appen tar all data från den inbyggda mikrofonen i din telefon/surfplatta. Det mikrofonen registrerar är det som fastnar på inspelningen – inget annat!

Rörelsedetektor

Ibland kan du känna små smällar / knackningar och vibrationer i golv, trappor, stolar och bord.

Med denna rörelsedetektor kan du enkelt registrera alla vibrationer och samla in data för senare utvärdering.

Lätt att använda, placera enheten där du vill mäta rörelse / vibration och klicka sedan på knappen för att börja samla in rörelsedata.

OBS!
Kraftig rörelse/vibration indikeras via ljud/ljus. Håll ej telefonen / surfplattan i handen när du använder funktionen.

Social Media

JOINA vår Facebook Grupp där +700 medlemmar delar resultat de fått via appen.

Disclaimer

Mätningar som utförs av denna app baseras till 100% på data från sensorer i din telefon/surfplatta. Det finns inga falska indikationer eller ljudeffekter. Resultaten är helt beroende av enhetens kvalitet. En (fungerande) magnetometer sensor, accelerometer och mikrofon krävs för att alla funktioner ska fungera. Vi rekommenderar ej någon att ersätta dedikerad utrustning (pga att de ofta har högre kapacitet). Eftersom resultaten ej är vetenskapligt granskade måste vi nämna detta; appen bör endast användas för underhållning.

Frågor & Svar – EMF

Kan en app mäta EMF?

Appen hämtar endast data från en sensor  i din telefon eller surfplatta. Denna sensor kan känna av EMF.

Så appen i sig mäter ej EMF, men sensorn som appen hämtar data från kan mäta EMF.

Denna sensor kallas Magnetometer* (finns på alla iOS och nästan samtliga Android modeller).

Din telefon/surfplatta måste ha denna sensor ifall du vill använda EMF-funktionen.

En del användare har även behövt kalibrera kompassen (via ”inställningar” på telefonen/surfplattan) för att funktionen ska fungera. En del användare kan uppleva olika värden när de jämför med varandra, och detta kan bero på att deras sensorer är olika kalibrerade.

Mer info

Magnetometer sensorn i din telefon eller surfplatta använder modern teknik för att skapa en miniatyr halleffekt som upptäcker jordens magnetfält längs tre vinkelräta axlar X, Y och Z.

Hall-sensorn producerar spänning som är proportionell mot styrkan och polariteten hos magnetfältet längs axeln som varje sensor är riktad mot.  Spänningen konverteras sedan till digital signal som representerar magnetfältintensiteten.

Magnetometern är innesluten i ett litet chip som ofta innehåller en annan sensor (vanligen en inbyggd Accelerometer) som hjälper till att korrigera de råa magnetiska mätningarna med hjälp av lutningsinformation från hjälpsensorn.

Förutom den allmänna rotationsinformationen är magnetometern avgörande för att detektera din relativa orientering i förhållande till jordens magnetiska norr.

Ger appen utslag på telefonen/surfplattans egna magnetfält?

Nej. Appen är kalibrerad att utesluta telefonen/surfplattans egna EMF-fält.

Vad är en Magnetometer?

Vad är en magnetometer?

Magnetometer

Enligt svenska Wikipedia;

En magnetometer är ett vetenskapligt mätinstrument som används för att mäta styrkan och/eller riktningen hos magnetfältet runt instrumentet.

Engelska Wikipedia skriver (fritt översatt);

En magnetometer eller magnetisk sensor är ett instrument som mäter magnetism – antingen magnetiseringen av ett magnetiskt material som en ferromagnet eller riktningen, styrkan eller relativ förändring av ett magnetfält vid en viss plats. En kompass är en enkel typ av magnetometer, en som mäter riktningen för ett omgivande magnetfält.

En magnetometer används ofta för att mäta jordens magnetfält, i militären för att upptäcka ubåtar etc. En magnetometer kan även användas som metalldetektor då de kan upptäcka magnetiska (järnhaltiga) metaller, på ett större djup än vanliga metalldetektorer.

Magnetometer sensorer i surfplattor eller smartphones upptäcker jordens magnetfält längs tre vinkelräta axlar X, Y och Z.

Hur använder jag EMF-funktionen?

Spola till 2:30 ifall du vill se hur du använder EMF funktionen.

Hur kan jag försöka kommunicera med EMF-mätaren?

 1. Klicka på den röda knappen för att börja mäta EMF-värden
 2. Kontrollera att inga naturligt förekommande källor påverkar mätaren
 3. Ställ frågor och be om svar via EMF-mätaren

  Exempel
  ”- Om någon är här, få EMF-mätaren att gå upp till rött…”

 

Disclaimer

Mätningar som utförs av denna app baseras till 100% på data från sensorer i din telefon/surfplatta. Det finns inga falska indikationer eller ljudeffekter. Resultaten är helt beroende av enhetens kvalitet. En (fungerande) magnetometer sensor krävs för att EMF-funktionen ska fungera. Vi rekommenderar ej någon att ersätta dedikerade EMF-mätare (pga att de ofta har högre kapacitet). Eftersom resultaten ej är vetenskapligt granskade måste vi nämna detta; appen bör endast användas för underhållning.

Är appen lika bra som vanliga EMF-mätare?

Appen fungerar bra men vi rekommenderar ej någon att låta den ersätta dedikerade EMF-mätare eftersom dessa ofta har bättre sensorer som ger mer exakt resultat. Resultaten som appen visar är helt beroende av kvalitén på sensorerna i din telefon/surfplatta.

EMF-funktionen ger kraftiga utslag / rött hela tiden

Vissa mobilskal kan påverka sensorerna i din telefon / surfplatta – testa att avlägsna eventuellt mobilskal.

 1. Kontrollera att din telefon / surfplatta har en Magnetometer sensor*
 2. Kontrollera att kompassfunktionen är påslagen.
 3. Kalibrera kompassen (under inställningarna i telefon / surfplatta).
 4. Starta om appen
 5. Starta om telefonen / surfplattan
 6. Installera om appen (finns sparad bland dina köpta appar)
 7. Om steg 1-6 ej löser ditt ärende, kontakta oss så hjälper vi dig.

*Appens EMF-funktion kan endast användas ifall din telefon / surfplatta har en (fungerande) Magnetometer sensor.

Alla iOS enheter (iPhone, iPad etc) och de flesta Android enheter (Samsung, Huawei, HTC, LG etc.) har denna sensor.

Hur vet jag att min telefon / surfplatta har en Magnetometer sensor?

Om din telefon / surfplatta har kompassfunktion så har den en Magnetometer sensor.

Googla ”[din telefon / surfplatta] + magnetometer” om du är osäker. Exempel: har du en Samsung S7 så sök ”Samsung S7 + magnetometer” eller ”Samsung S7 + sensorer”.

EMF-funktionen ger inget utslag

Via en inbyggd sensor som heter Magnetometer* (finns på alla iOS och nästan samtliga Android modeller).

Saknas sensorn fungerar ej EMF-funktionen.

En del användare har även behövt kalibrera kompassen (via ”inställningar” på telefonen/surfplattan) för att det ska fungera.

 1. Kontrollera att din telefon / surfplatta har en Magnetometer sensor*
 2. Kontrollera att kompassfunktionen är påslagen.
 3. Kalibrera kompassen (under inställningarna i telefon / surfplatta).
 4. Starta om appen
 5. Starta om telefonen / surfplattan
 6. Installera om appen (finns sparad bland dina köpta appar)
 7. Om steg 1-6 ej löser ditt ärende, kontakta oss så hjälper vi dig.

*Appens EMF-funktion kan endast användas ifall din telefon / surfplatta har en (fungerande) Magnetometer sensor.

Alla iOS enheter (iPhone, iPad etc) och de flesta Android enheter (Samsung, Huawei, HTC, LG etc.) har denna sensor.

Hur vet jag att min telefon / surfplatta har en Magnetometer sensor?

Om din telefon / surfplatta har kompassfunktion så har den en Magnetometer sensor.

Googla ”[din telefon / surfplatta] + magnetometer” om du är osäker. Exempel: har du en Samsung S7 så sök ”Samsung S7 + magnetometer” eller ”Samsung S7 + sensorer”.

Frågor & Svar – Ljud/EVP

Vad är EVP?

EVP – Elektroniskt röstfenomen är ett påstått paranormalt fenomen som kan uppkomma vid inspelning. Fenomenet kan yttra sig som röster, viskningar, ord eller fraser på inspelningar. Inom paranormala kretsar anses rösterna komma från andar, till exempel från avlidna anhöriga.

Hur använder jag funktionen?

Spola till 1:50 ifall du vill se hur du använder EVP funktionen.

Hur använder jag EVP-funktionen?

Spola till 1:50 ifall du vill se hur du använder EVP funktionen.

Har appen en inbyggd ljudbank som Ghost Radio och andra appar?

Nej, det finns ingen inbyggd ljudbank i denna app.

Appen tar all data från den inbyggda mikrofonen i din telefon/surfplatta.

Det mikrofonen registrerar är det som fastnar på inspelningen – inget annat!

Hur kan jag kommunicera via EVP-funktionen?

 1. Klicka på den röda knappen för att börja spela in
 2. Testa kommunicera genom att ställa frågor och be om svar
 3. Lyssna igenom inspelningen efter annat än din egen röst

OBS!

 • All data hämtas direkt från mikrofonen i din telefon/surfplatta.
 • Det finns ingen inbyggd ljudbank med förprogrammerade ord.
 • Det mikrofonen registrerar är det som fastnar på inspelningen.

Hur sparar jag filen för vidare analys?

Du kan dela filen 🙂 Se vår instruktionsvideo;

EVP fungerar ej / dåligt

 1. Starta om appen
 2. Starta om telefonen / surfplattan
 3. Installera om appen (finns sparad bland dina köpta appar)
 4. Om steg 1-3 ej löser ditt ärende, kontakta oss så hjälper vi dig.

Appens EVP-funktion kan endast användas ifall din telefon / surfplatta har en (fungerande) mikrofon.

Frågor & Svar – Rörelsedetektor

Hur använder jag funktionen?

Spola till 1:01 ifall du vill se hur du använder funktionen.

Skärmen flashar / blinkar / låter hela tiden?

Kraftig rörelse/vibration indikeras via ljud/ljus.

Håll ej telefonen / surfplattan i handen när du använder funktionen då detta påverkar sensorn i appen.

Låt den ligga på ett underlag som ej är utsatt för rörelse, tex ett bord eller en stol.

Hur kan jag kommunicera via rörelsedetektorn?

 1. Lägg telefonen på en yta som ej är utsatt för rörelse, tex en stol, bord eller liknande.
 2. Klicka på knappen för att börja mäta vibration / rörelse.
 3. Testa kommunicera genom att ställa frågor och be om knackningar till svar.

Disclaimer
Mätningar som utförs av denna app baseras till 100% på data från sensorer i din telefon/surfplatta. Det finns inga falska indikationer eller ljudeffekter. Resultaten är helt beroende av enhetens kvalitet. Eftersom resultaten ej är vetenskapligt granskade måste vi nämna detta; appen endast bör användas för underhållning.

Rörelsedetektorn fungerar ej / dåligt

 1. Starta om appen
 2. Starta om telefonen / surfplattan
 3. Installera om appen (finns sparad bland dina köpta appar)
 4. Om steg 1-3 ej löser ditt ärende, kontakta oss så hjälper vi dig.

OBS! För att detektera rörelse / vibration via appen måste din telefon / surfplatta ha en (fungerande) Accelerometer sensor.

Hur vet jag att min telefon / surfplatta har en Accelerometer sensor?

Googla ”[din telefon / surfplatta] + accelerometer” om du är osäker.

Exempel: har du en Samsung S7 så sök ”Samsung S7 + accelerometer” eller ”Samsung S7 + accelerometer”.

Felsökning

 1. Starta om appen
 2. Starta om telefonen / surfplattan
 3. Installera om appen (finns sparad bland dina köpta appar)
 4. Om steg 1-3 ej löser ditt ärende, kontakta oss så hjälper vi dig.

Jag vill ha pengarna tillbaka

Ej 100% nöjd med appen? Vill du göra ett återköp?

Kontakta den plattform där du köpt appen och följ deras instruktioner.

App Store: https://support.apple.com/sv-se/HT204084 (nytt fönster)
– Via telefonen måste du klicka på ditt konto i appen App Store för att komma åt köphistoriken. Klickar du på ”Köpt” så ser du bara de appar du köpt, inget annat. 1. Öppna App Store 2. Klicka på profilbilden (du loggas in) 3. Scrolla ner så hittar du ”Köphistorik”.

Google Play: https://support.google.com/googleplay/answer/2479637 (nytt fönster)

Kontakta oss ifall du har frågor kring detta.

EMF-funktionen ger inget utslag

 1. Kontrollera att din telefon / surfplatta har en Magnetometer sensor*
 2. Kontrollera att kompassfunktionen är påslagen.
 3. Kalibrera kompassen (under inställningarna i telefon / surfplatta).
 4. Starta om appen
 5. Starta om telefonen / surfplattan
 6. Installera om appen (finns sparad bland dina köpta appar)
 7. Om steg 1-6 ej löser ditt ärende, kontakta oss så hjälper vi dig.

*Appens EMF-funktion kan endast användas ifall din telefon / surfplatta har en (fungerande) Magnetometer sensor.

Alla iOS enheter (iPhone, iPad etc) och de flesta Android enheter (Samsung, Huawei, HTC, LG etc.) har denna sensor.

Hur vet jag att min telefon / surfplatta har en Magnetometer sensor?

Om din telefon / surfplatta har kompassfunktion så har den en Magnetometer sensor.

Googla ”[din telefon / surfplatta] + magnetometer” om du är osäker. Exempel: har du en Samsung S7 så sök ”Samsung S7 + magnetometer” eller ”Samsung S7 + sensorer”.

EMF-funktionen ger kraftiga utslag / rött hela tiden

Vissa mobilskal kan påverka sensorerna i din telefon / surfplatta – testa att avlägsna eventuellt mobilskal.

 1. Kontrollera att din telefon / surfplatta har en Magnetometer sensor*
 2. Kontrollera att kompassfunktionen är påslagen.
 3. Kalibrera kompassen (under inställningarna i telefon / surfplatta).
 4. Starta om appen
 5. Starta om telefonen / surfplattan
 6. Installera om appen (finns sparad bland dina köpta appar)
 7. Om steg 1-6 ej löser ditt ärende, kontakta oss så hjälper vi dig.

*Appens EMF-funktion kan endast användas ifall din telefon / surfplatta har en (fungerande) Magnetometer sensor.

Alla iOS enheter (iPhone, iPad etc) och de flesta Android enheter (Samsung, Huawei, HTC, LG etc.) har denna sensor.

Hur vet jag att min telefon / surfplatta har en Magnetometer sensor?

Om din telefon / surfplatta har kompassfunktion så har den en Magnetometer sensor.

Googla ”[din telefon / surfplatta] + magnetometer” om du är osäker. Exempel: har du en Samsung S7 så sök ”Samsung S7 + magnetometer” eller ”Samsung S7 + sensorer”.

KONTAKTA SUPPORT

FÖRESLÅ EN FUNKTION

SKAFFA APPEN