Spökjakt i Barnmördarkorset! LaxTon hjälpte denna gång Jocke och Jonna och spökjakten resulterade i mängder av utslag på LaxTon’s spökjägarutrustning samt oförklarliga ljud, temperaturförändringar etc.