Bohus Fästning i Kungälv (ca 2 mil norr om Göteborg) vilar på en 40 meter hög klippa och har belägrats/kontrollerats av både svenskar, norrmän och danskar.

Bohus Fästning vilar på en 40 meter hög klippa på Bagaholmen i Kungälv, 2 mil norr om Göteborg. Fästningen började byggas år 1308 på order av Greve Jacob Nielsen och har sedan dess kontrollerats av både svenskar, norrmän och danskar. Idag är Bohus Fästning ett statligt byggnadsminne.