Spökjakt i Ekenäs Slott i Linköping. Utredningen gav bra kommunikation och intressant aktivitet. I ”ljusrummet” (där Tony tidigare såg en ljuspelare) indikerade utrustningen och i barnrummet var Paranormal Music Box väldigt populär!