Spökjakt / paranormal undersökning av Fattighuset i Norge.

Se hela utredningen på YouTube – Spökjakt Fattighuset Norge