Klungset Leir är ett gammalt fältsjukhus från andra världskriget i Fauske, Norge och byggdes 1942-43. Här verkade tyska soldater, ingenjörer, entreprenörer och civila arbetare. Platsen består av fängelseceller, kontor, garage, lager m.m. Efter befrielsen behandlades sovjetiska krigsfångar av svenska Röda korset så att de var friska nog för att motstå hemtransporter.

Exklusivt! Behind the scenes (25 min) – tillgänglig för alla medlemmar! Bli medlem / Läs mer