Spökjakt – LaxTon besöker ett hemsökt bergrum utanför Västerås som numera används som paintballbana. Här har bl.a. skuggor setts och ljud hörts. LaxTon utreder och testar denna gång nya metoder!