Älghults gamla snickeri må vara stängt men den lever i allra högsta grad! Mystisk dimma, oförklarliga ljud, långa meningar genom våra konversationsverktyg, skuggfigurer och en badboll som rör på sig flera gånger…