Tillsammans med Jocke & Jonna samt Norwegian Ghost Hunters besökte vi Harastølen, eller rättare sagt Luster Sanatorium i Norge. Här bjöds vi bl.a. på enormt starka utslag via våra EMF-mätare , massor av uppmappningar på vår portabla Kinect samt mycket fysisk kontakt och konstiga ljud…