Hotell Eggers i Göteborg har en omtalad historia att vara hemsökt, framförallt svit 397 där vi hade starka EMF-värden på en stol i rummet. Det verkar som om Husspöket Ebba fortfarande kan finnas kvar…