Kongelfs Gästgifveri

Kongelfs Gästgifveri (Kungälv) samt ön Tjuvholmen gav resultat! I huset kände sig både ägaren och Niclas berusade och ön gav bra EMF-utslag samt strul med värme- och huvudkameran som stängdes av utan naturlig förklaring. Utredningen avslutades känslosamt då en nära bekant påverkade en av de anställda…

Kongelfs Gästgifveri ligger på Fästningsholmen i Kungälv, vid foten av Bohus Fästning.

Såväl personal som gäster har upplevt allt från en känsla av att inte är ensam till ljud från diligenser, känsla av sjögång, saker som flyttar sig, någon som river ner saker ur hyllor etc.

Platsen har en intressant historia och många av de paranormala aktiviteter som upplevs på platsen har sannolikt inte enbart med gästgiveriet att göra.

Huset, som uppfördes för att inrymma stadens första folkskola, är från 1881 men området hade redan under medeltiden en viktig roll som handelscentrum.

Redan 1308 lät den dåvarande norske kungen Hakon V Magnusson påbörja byggnationen av fästningen till försvar av det som då var Norges sydligaste gräns.

Under 1500-1600-talet blev Bohus ett viktigt fäste för Danmark-Norges försvar gentemot svenskarna. Vid 1600-talets början flyttades Ny-Kongelf till Fästningsholmen på Christian IV befallning. På den tiden bodde det ca 500 personer i staden.

På holmen fanns också sedan 1681 ett gästgiveri som sedan flyttades till det nya torget där ”Fars Hatt” nu ligger. Nu, flera hundra år senare har Fästningsholmen återigen fått ett gästgiveri – Kongelfs Gästgifveri.