Denna gamla prästgård drevs som herrgård men är numera ett privat boende. Tidigare ägare upplevde bl.a hur någon lyfte upp en stol som en av familjemedlemmarna satt i. Väldigt bra kommunikation och en skuggfigur i den trapp där ägarna känt ett stort obehag…