Paranormal REM Puck (PRP)

2,272 kr

Delbetalning från 134 kr/månad

PRP – Paranormal REM Puck

  • PRP skapar eget statiskt fält
  • Indikerar skillnad via ljud/ljus
  • Drivs med ett 9 volts batteri
  • MER INFO OM PRP

I lager

Paranormal Rem Puck (PRP) är ett verktyg som spelar upp ljud och ljus ifall du för handen nära teleskops antennen. Ju närmare du kommer desto mer indikerar PRP’n.

Hur fungerar PRP?

Paranormal Rem Puck (PRP) bygger upp ett eget statiskt EM-fält (elektromagnetisk fält) runt omkring sig. Fältstörning indikeras genom ljus- och ljudsignaler. Dvs, om något (tex din hand) stör det statiska energifält som utrusningen bygger upp så lyser lamporna (dioderna) och ljud indikerar.

Paranormal Rem Puck (PRP) har gett väldigt intressanta resultat i paranormala undersökningar runt om i världen.

Som alltid är det upp till användaren att avgöra om avläsningar visar intelligenta mönster som kan vara av paranormal natur. Tänk på att mätaren avläser miljön så det kan alltid finnas en naturlig förklaring. Naturliga förklaringar måste alltid uteslutas innan man drar slutsatsen att avläsningar är av paranormal karaktär.

PRP Paranormal REM Puck POD