Skip to main content

Ghost Tracker EMF EVP Recorder App

LaxTon App FAQ

Frågor & Svar om LaxTons app

LaxTons App – Ghost Tracker EMF EVP Recorder

OBS! Din telefon/surfplatta måste ha en inbyggd Magnetometer och Accelerometer sensor för att LaxTons app ska fungera. Kontrollera detta via tillverkarens hemsida (eller fråga deras support).

Hur kan en telefon / app mäta "spöken"?

LaxTon appen (Ghost Tracker EMF EVP Recorder) mäter ej ”spöken” (eftersom dess existens ej är bevisad). Appen är (som all annan spökjägarutrustning) ett verktyg/hjälpmedel för att försöka bevisa ”spökens” existens, genom att mäta energiförändring (ljud, rörelse, EMF). LaxTon appen använder data från 3 st inbyggda sensorer i din telefon eller surfplatta för att;

 • Spela in ljud (via Mikrofonen – som du även använder för att tala i telefon)
 • Visa rörelse (via Accelerometer sensorn – som känner av ifall du vrider på telefonen och korrigerar skärmen)
 • Visa EMF-värde (via Magnetometer sensorn – som även kompass/GPS använder)

Hur kan LaxTons app visa EMF-värde? Se svar

Vad heter LaxTons app?

Ghost Tracker EMF EVP Recorder

…men många kallar den kort och gott för LaxTon appen 🙂

Hur fungerar LaxTons app?

Laxtons app ( Ghost Tracker EMF EVP Recorder ) fungerar genom att använda inbyggda sensorer i din telefon / surfplatta för att detektera energiförändring, vilket är grunden i en spökjakt.

LaxTons app innehåller en EMF-mätare, en rörelsedetektor och en EVP / röstinspelare som kan hjälpa dig att upptäcka EMF ( elektromagnetiska fält ), rörelse samt EVP ( elektroniska röstfenomen ). Med dessa verktyg ökar dina chanser för lyckade spökjakter.

Rörelsedetektor

Rörelsedetektorn använder enhetens accelerometer för att mäta rörelseförändringar i X, Y och Z-led. Med denna rörelsedetektor kan du enkelt registrera alla vibrationer och samla in data för senare utvärdering. Kraftig rörelse/vibration indikeras via ljud/ljus. Håll ej i telefonen när du använder funktionen.

EVP / Röstinspelning

Med denna röstinspelare kan du göra egna EVP-sessioner, spara inspelningen och utvärdera / lyssna vid ett senare tillfälle. Inom det paranormala samhället används EVP-inspelare för att fånga röster som inte kommer från naturligt förekommande källor.

EVP – Elektroniskt röstfenomen är ett påstått paranormalt fenomen som kan uppkomma vid inspelning. Fenomenet kan yttra sig som röster, viskningar, ord eller fraser på inspelningar.

EMF-mätare

EMF mätaren läser av elektromagnetiska fält via mobilens inbygga Magnetometer sensor. Vi är omgivna av olika elektriska apparater som skapar naturliga elektromagnetiska fält som påverkar oss i varierande grad. Men det finns andra EMF-fält som inte har någon naturlig källa vilket är intressant för spökjägare…

Teorin inom det paranormala samhället är att du kan mäta EMF som inte har en naturlig kraftkälla vilket kan vara paranormal aktivitet. Med denna EMF-mätare kan du mäta och visa ditt EMF-värde och kommunicera med hjälp av ljuset som visar hur starkt EMF-värde verktyget känner av.

OBS! EMF-funktionen i LaxTon appen kan endast användas om enheten har en magnetometer. Kompassfunktionen måste vara påslagen.

Klicka här för att läsa mer om LaxTon appens funktioner.

Mer info om LaxTon Appen: Ghost Tracker EMF EVP Recorder

Tips när jag använder LaxTon appen?

Tänk på detta när du använder LaxTons app 

– Se till att ha telefonen/surfplattan i flygläge.

– Avlägsna ev. mobilskal (kan innehålla magneter som stör sensorerna).

– Slå på kompassfunktionen (se till att kalibrera kompassen före använding)

OBS! Magnetometer sensorn (som EMF-mätaren använder) reagerar även på järnhaltiga metaller. Föremål som innehåller järn kan få EMF-mätaren att reagera.

Finns det någon instruktionsvideo?

Ja, här hittar du en instruktionsvideo för LaxTon appen:

Några extra tips?

LaxTons app visar data från inbyggda sensorer i din telefon/surfplatta. Dessa sensorer reagerar på energiförändring. Det behöver alltså inte per automatik betyda att det är ”spöken” som påverkar, utan det kan finnas en naturlig förklaring (tex en vattenledning, proppskåp, annan mobil som inte är i flygläge etc).

Testa att kommunicera, dvs ställa frågor och be om svar via LaxTon appen.

Exempel: se till att befinna dig på en plats där EMF-mätaren ligger på normalt värde 40µT (MicroTesla) och fråga rakt ut ”OM det är någon här, påverka isåfall EMF mätaren så den går upp till maximalt värde” och se vad som händer.

Tänk på att även om detta händer i exakt det ögonblicket så kan det bero på slump/naturlig förklaring. Vill du vara riktigt seriös, gör om testet. Händer samma sak igen så ökar sannolikheten markant för att det är något PARAnormalt (dvs motsatsen till normalt).

Vilka appar använder LaxTon?

Undrar du vilka appar LaxTon använder?

LaxTon använder följande appar: Ghost Tracker EMF EVP Recorder

Varför?
Eftersom vi själva utvecklat denna app så känner vi till källkoden.

Rekommenderar LaxTon några andra appar?

LaxTon rekommenderar inga andra appar förutom LaxTon appen: Ghost Tracker EMF EVP Recorder

Varför?
Vi har tidigare använt andra appar, men när vi började fråga utvecklarna av dessa appar hur de fungerar så fick vi inget svar. Vi påstår inte att dessa appar är fejk, men att inte svara på frågor sänker trovärdigheten och därför har vi beslutat att helt sluta använda dem och rekommenderar ingen seriös paranormal utredare att använda andra appar.

Men appen ni använder i Sätra då?

I utredningen från Sätra använder Lennie en app, men appen i sig är ingen spökjägarutrustning.

Appen visar enbart data som mäts via ett verktyg som heter Paranormal Puck 2, som samlar in data (EMF, temperatur, luftfuktighet, lufttryck m.m) och skickar till appen. All data går alltså att avläsa på avstånd (via appen).

Finns appen att ladda ner?

Appen går att ladda ner, men fungerar ENBART om du även har en Paranormal Puck 2 som du kan koppla till appen.

Finns Paranormal Puck 2 att köpa?

Paranormal Puck 2 tillverkas av Digital Dowsing men går tyvärr inte att köpa för tillfället.

Kostar LaxTons app något varje månad?

Det är inget abonnemang. Du betalar bara en gång! 🙂

OBS! Per plattform (Google, Apple, Huawei).

Kan ni släppa LaxTon appen gratis?

Fortsatt utvecklingen av appen kostar pengar. Om appen ska vara gratis måste vi tvinga användarna att se reklam i appen. Då ingen vill bli störd av reklam mitt i en spökjakt så har vi istället valt att ha appen som en betal app.

Vad händer om jag byter telefon?

Det finns 3 separata versioner av appen;

 1. Android (Google Play)
 2. iOS (App Store)
 3. Huawei

Om du köper en ny modell (av tex iPhone) så finns all data sparad bland dina köpta appar och du kan fortsätta använda appen.

Om du byter telefon från tex iPhone till en Huawei så måste du köpa/ladda ner appen igen.

Måste jag köpa LaxTon appen igen om jag avinstallerar den?

Både ja och nej:

Nej, så länge du använder samma telefon så finns den sparad bland dina köpta appar.

Ja, om du byter telefon från tex iPhone till Android så måste du köpa den igen (eftersom det är två helt separata appar – en för varje plattform).

Rörelsedetektor

OBS! Din telefon/surfplatta måste ha en inbyggd Accelerometer sensor för att Motion funktionen ska fungera. Kontrollera detta via tillverkarens hemsida (eller fråga deras support).

Hur använder jag rörelsedetektorn i LaxTon appen?

Ibland kan små smällar, knackningar och vibrationer höras i golv, trappor, stolar och bord etc. Under paranormal undersökning / spökjakt försöker man fånga (och kommunicera) via dessa vibrationer, för att undersöka ifall det finns någon slags intelligens bakom ljuden.

Med denna rörelsedetektor kan du enkelt registrera vibrationer och samla in data för senare användning samt dela med vänner.

Lätt att använda – placera enheten på en plan yta där du vill fånga rörelse och klicka sedan på knappen för att börja mäta.

OBS! Kraftig rörelse/vibration indikeras via ljud/ljus (kan avaktiveras under inställningar i appen). Håll ej telefon/surfplatta i handen när du använder funktionen.

Spola till 1:01 i nedanstående videoklipp ifall du vill se hur du använder funktionen.

Hur kan jag kommunicera via rörelsedetektorn?

 1. Lägg telefonen på en yta som ej är utsatt för rörelse, tex en stol, bord eller liknande.
 2. Klicka på knappen för att börja mäta vibration / rörelse.
 3. Testa kommunicera genom att ställa frågor och be om knackningar till svar.

Disclaimer
Mätningar som utförs av LaxTons app baseras till 100% på data från sensorer i din telefon/surfplatta. Det finns inga falska indikationer eller ljudeffekter. Resultaten är helt beroende av enhetens kvalitet.

Eftersom resultaten ej är vetenskapligt granskade måste vi skriva följande; LaxTon appen bör endast användas för underhållning.

Felsökning – Rörelsedetektor

Rörelsedetektorn fungerar dåligt eller inte alls?

 1. Kontrollera att din telefon har en Accelerometer sensor (se ovan)
 2. Starta om LaxTon appen
 3. Starta om telefonen / surfplattan
 4. Installera om LaxTon appen (finns sparad bland dina köpta appar)
 5. Fungerar det ändå inte? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Skärmen blinkar / låter hela tiden?

Kraftig rörelse/vibration indikeras via ljud/ljus (kan avaktiveras under inställningar i appen).

Håll ej telefonen / surfplattan i handen när du använder funktionen då detta påverkar sensorn i LaxTon appen.

Låt den ligga på ett underlag som ej är utsatt för rörelse, tex ett bord eller en stol.

EVP/Ljudinspelning

Vad är EVP?

EVP – Elektroniskt röstfenomen är ett påstått paranormalt fenomen som kan uppkomma vid ljudinspelning. Fenomenet kan yttra sig som röster, viskningar, ord eller fraser på inspelningar. Inom paranormala kretsar anses rösterna komma från andar, till exempel från avlidna anhöriga.

Hur används EVP-funktionen i LaxTon appen?

Klicka på knappen för att spela in, ställ frågor och lyssna sedan igenom inspelningen för att höra ifall du lyckats fånga någon annan röst än din egen.

Dubbelklicka för att ändra uppspelningshastighet. All data kan sparas för att lyssna på senare eller dela med vänner.

Spola till 1:50 i nedanstående videoklipp ifall du vill se hur du använder EVP funktionen.

Har EVP-funktionen direktuppspelning?

Appen saknar direktuppspelning av EVP, för denna funktion krävs dedikerad utrustning som tex en Spirit Box.

Hur kan jag kommunicera via EVP-funktionen?

 1. Klicka på den röda knappen för att börja spela in
 2. Testa kommunicera genom att ställa frågor och be om svar
 3. Lyssna igenom inspelningen efter annat än din egen röst

OBS!

 • All data hämtas direkt från mikrofonen i din telefon/surfplatta.
 • Det finns ingen inbyggd ljudbank med förprogrammerade ord.
 • Det mikrofonen registrerar är det som fastnar på inspelningen.

Finns det en inbyggd ljudbank i LaxTon appen?

Nej, det finns ingen inbyggd ljudbank. Appen hämtar och visar all enbart data från den inbyggda mikrofonen i din telefon/surfplatta. Det mikrofonen registrerar är det som fastnar på inspelningen – inget annat!

OBS! Var försiktig med andra appar som påstår sig kunna spela in andar, eftersom dessa appar kan använda trick istället vetenskapligt baserade principer och metoder.

Jag hör ett konstigt ljud när jag klickar PLAY två gånger?

Hastigheten på ljuduppspelningen sänks med 50% om du klickar på PLAY knappen 2 gånger.

Jag hör inget ljud när jag spelat in?

Om du har iPhone så se till att den lilla ljudknappen till vänster på mobilen är påslagen.

Hur kommer jag åt EVP-inspelningarna?

 1. Öppna appen.
 2. Klicka på EVP i menyn.
 3. Klicka på ”Archive” (inringat på bilden).
svg+xml;charset=utf

Hur kan jag spara ljudfilen för vidare analys?

Du kan dela filen 🙂 Se vår instruktionsvideo;

Felsökning – EVP

Jag kan inte spela in?

LaxTon appen måste få tillåtelse att använda mikrofonen för att kunna spela in. Detta ställs in under inställningar i telefonen. Läs mer nedan.

iOS (iPhone osv)

 1. Gå in under ”inställningar” i telefonen
 2. Leta upp appen LaxTon Ghost
 3. Kontrollera att Mikrofonen tillåts åtkomst

Android

 1. Gå in under ”inställningar” i telefonen
 2. Klicka på ”program”
 3. Leta upp appen LaxTon Ghost
 4. Klicka på behörigheter
 5. Kontrollera att Mikrofonen tillåts åtkomst

Min telefon / surfplatta tillåter appen att använda mikrofonen, men det fungerar ändå inte?

 1. Kontrollera att mikrofonen fungerar
 2. Starta om appen
 3. Starta om telefonen / surfplattan
 4. Installera om appen (finns sparad bland dina köpta appar)
 5. Om steg 1-4 ej löser ditt ärende, kontakta oss så hjälper vi dig.

EMF-mätare

OBS! Din telefon/surfplatta måste ha en inbyggd Magnetometer sensor för att EMF funktionen ska fungera. Kontrollera detta via tillverkarens hemsida (eller fråga deras support).

Hur använder jag EMF-funktionen i LaxTon appen?

Spola till 2:30 ifall du vill se hur du använder EMF funktionen.

Mer info hittas även under funktioner.

Hur kan en app mäta EMF-värden?

EMF-funktionen är möjlig pga en sensor som heter Magnetometer och finns i princip alla iOS enheter samt de flesta Android enheter.

Vad är en magnetometer?

Magnetometer är, enligt svenska Wikipedia; ett vetenskapligt mätinstrument som används för att mäta styrkan och/eller riktningen hos magnetfältet runt instrumentet.

Engelska Wikipedia skriver (fritt översatt);

En magnetometer eller magnetisk sensor är ett instrument som mäter magnetism – antingen magnetiseringen av ett magnetiskt material som en ferromagnet eller riktningen, styrkan eller relativ förändring av ett magnetfält vid en viss plats. En kompass är en enkel typ av magnetometer, en som mäter riktningen för ett omgivande magnetfält.

En magnetometer används ofta för att mäta jordens magnetfält, i militären för att upptäcka ubåtar etc. En magnetometer kan även användas som metalldetektor då de kan upptäcka magnetiska (järnhaltiga) metaller, på ett större djup än vanliga metalldetektorer.

Magnetometer sensorer i surfplattor eller smartphones upptäcker jordens magnetfält längs tre vinkelräta axlar X, Y och Z.

Miniatyr Halleffekt

Magnetometer sensorn använder modern teknik för att skapa en miniatyr halleffekt som upptäcker jordens magnetfält längs tre vinkelräta axlar X, Y och Z och producerar spänning som är proportionell mot styrkan och polariteten hos magnetfältet längs axeln som varje sensor är riktad mot.  Spänningen konverteras sedan till digital signal som representerar magnetfältintensiteten.

Accelerometer sensor

Magnetometern är innesluten i ett litet chip som ofta innehåller en annan sensor (vanligen en inbyggd Accelerometer) som hjälper till att korrigera de råa magnetiska mätningarna med hjälp av lutningsinformation från hjälpsensorn.

Formel

Appen använder det kalibrerade värdet av jordens magnetiska strålning + strålning från omgivningen – (minus) enhetens egna strålning.

Magnetometern returnerar styrkan på det magnetiska fältet i x, y och z led. Den totala styrkan beräknas fram enligt formeln: roten ur ( x^2 + y^2 + z^2).

Är appen lika bra som vanliga EMF-mätare?

Appen är i första hand tänkt som ett verktyg för dig som vill prova på paranormal undersökning utan att lägga ut mycket pengar på proffsutrustning. Resultaten som appen visar är helt beroende av kvalitén på sensorerna i din telefon/surfplatta.

Vill du vara 100% säker på resultatet så rekommenderar vi en dedikerad EMF-mätare.

Varför? Magnetometer sensorn i din telefon reagerar även på järnhaltiga metaller, vilket gör att appen kan reagera på järnföremål. Det gör att det finns en osäkerhetsfaktor. Den inbyggda magnetometer sensorn i din telefon/surfplatta är dessutom inte lika stark som i en proffsmätare.

Klicka på bilden för mer information om ”riktiga” EMF mätare 👇🙂

Vad är normalvärde för EMF?

Normalvärdet i Sverige ligger runt 40 µT (microTesla).

Styrkan hos magnetfältet vid jordytan varierar mellan mindre än 30 µT (0,3 gauss) i bl.a Sydamerika och Sydafrika till mer än 60 µT (0,6 gauss) i närheten av polerna, till exempel i norra Kanada, södra Australien och i delar av Sibirien.

Kan telefonens egna magnetfält göra så att appen börjar indikera?

Nej.

Appen är kalibrerad att utesluta telefonen/surfplattans egna EMF.

Kan järn/metall få EMF-mätaren att indikera?

Magnetometer sensorn i din telefon/surfplatta reagerar på magnetiska järnmetaller och kan därför ge utslag på föremål som har järn i sig, tex skruvar, järnkors, grindar, vattenburna element m.m.

Kan mobilskal försämra EMF-funktionen?

Vissa mobilskal innehåller magneter etc. som stör sensorerna. Avlägna mobilskalet om du upplever problem/störningar.

Hur kan jag försöka kommunicera med EMF-mätaren?

 1. Klicka på den röda knappen för att börja mäta EMF-värden
 2. Kontrollera att inga naturligt förekommande källor påverkar mätaren
 3. Ställ frågor och be om svar via EMF-mätarenExempel
  ”- Om någon är här, få EMF-mätaren att gå upp till rött TRE gånger…”

Felsökning – EMF

EMF-mätaren visar rött hela tiden / fungerar ej?

 1. Kontrollera att din telefon har en Magnetometer sensor (se ovan)
 2. Avlägsna ev. mobilskal
 3. Kontrollera att kompassfunktionen är påslagen
 4. Kalibrera kompassen
 5. Starta om appen
 6. Starta om telefonen / surfplattan
 7. Installera om appen (finns sparad bland dina köpta appar)
 8. Om steg 1-6 ej löser ditt ärende, kontakta oss så hjälper vi dig

Felsökning

Nedan hittar du en så kallad ”troubleshooting guide” för felsökning samt mer info om hur du gör för att kalibrera kompassen, återbetalning m.m. Scrolla uppåt för fler frågor och svar.

OBS! Din telefon/surfplatta måste ha en (inbyggd) Magnetometer sensor för att EMF funktionen ska fungera, samt en Accelerometer sensor för att Motion funktionen ska fungera. Kontrollera detta via tillverkarens hemsida (eller fråga deras support).

Problem med LaxTon appen? Testa detta först:

 1. Kontrollera att din telefon har de sensorer som krävs (läs ovan)
 2. Avlägsna eventuellt mobilskal (kan innehålla magneter som stör sensorerna)
 3. Har du problem med EMF kan du testa att kalibrera kompassen (mer info nedan)
 4. Starta om LaxTon appen
 5. Starta om telefonen/surfplattan
 6. Avinstallera och ominstallera appen (finns sparad bland köpta appar)
 7. Fungerar det fortfarande inte? Kontakta oss

Skärmen visar "Runtime Error – bad argument #1 to 'pairs' (table expected, got nil)"?

Om appen visar Runtime Error – bad argument #1 to ’pairs’ (table expected, got nil) så kan du testa att avinstallera appen och installera den igen (den finns sparad bland dina köpta appar).

Jag har testat att ominstallera appen men det hjälpte inte?
Då beror det till 99% på att din telefon/surfplatta saknar en inbyggd Magnetometer sensor.

Jag visste inte att min telefon måste ha denna sensor?
Informationen står klart och tydligt i appens beskrivning på App Store och Google Play, men tyvärr läser inte alla denna info de köper appen.

Hur vet jag att min telefon / surfplatta har dessa sensorer?
Sök på din modell via tillverkarens officiella hemsida. Hittar du inte informationen så kan du kontakta deras kundtjänst och fråga.

Jag kunde ju använda appen tidigare?
I början gick det att skaffa appen och använda den utan en inbyggd Magnetometer sensor, men eftersom det inte går att använda EMF funktionen utan denna sensor så beslöt Google/Apple (som säljer appen) att användare som har en telefon utan denna sensor inte längre kan använda appen över huvud taget. Tråkigt, men sant och (tyvärr) ingenting vi kan göra åt saken.

Jag vill göra ett återköp!
Klicka här för mer info om återköp.

Hur kalibrerar jag kompassen?

Så kalibrerar du kompassen på iPhone (iOS) eller Android:

För att EMF-funktionen ska fungera optimalt bör du kalibrera kompassen på din iPhone eller Android.

 1. Slå på platsinställningar på din iPhone eller Android (så att kompassen är igång).
 2. Öppna appen Google Maps (om den blå punkten har ett vitt fält runt om sig eller pekar i fel riktning vet du direkt att måste du kalibrera kompassen.
 3. Rör din iPhone eller Android i åttor (se bild nedan) tills kompassen har kalibrerats.

Du behöver bara göra detta några gånger. Strålen blir smal och pekar i rätt riktning.

Kalibrera Kompass Mobil Surfplatta iPhone Android
Bild: Google

EMF visar höga siffror men inga staplar

Din telefon / surfplatta måste ha en (fungerande) magnetometer sensor ifall EMF-funktionen ska kunna användas.

Om EMF funktionen visar höga siffror men inga staplar så beror det till 99% på att din telefon eller surfplatta saknar denna sensor.

Hur vet jag att min telefon / surfplatta har denna sensor?
Sök på din modell via tillverkarens officiella hemsida. Hittar du inte informationen så kan du kontakta deras kundtjänst och fråga.

Min telefon har en Magnetometer sensor, men det blir samma sak ändå?

 1. Kontrollera att kompassfunktionen är påslagen.
 2. Kalibrera kompassen
 3. Avlägsna eventuellt mobilskal.
 4. Starta om appen
 5. Starta om telefonen / surfplattan
 6. Installera om appen (finns sparad bland dina köpta appar)

Följt alla steg? Fortfarande samma sak? Kontakta oss så hjälper vi dig.

EMF mätaren visar rött / fungerar ej?

Din telefon/surfplatta måste ha en inbyggd (och fungerande) Magnetometer sensor.

Hur vet jag om min telefon/surfplatta har denna sensor?
Sök på din modell via tillverkarens officiella hemsida. Hittar du inte informationen så kan du kontakta deras kundtjänst och fråga.

Min telefon/surfplatta har en Magnetometer sensor, men det fungerar ändå inte?

 1. Avlägsna ev. mobilskal (kan innehålla. magneter som stör sensorn)
 2. Starta om appen
 3. Starta om telefonen/surfplattan
 4. Avinstallera och ominstallera appen (finns sparad bland köpta appar)
 5. Fungerar det fortfarande inte? Kontakta oss

EVP / ljudinspelningen fungerar dåligt eller inte alls

Appens EVP-funktion fungerar enbart om din telefon / surfplatta har en (fungerande) mikrofon.

 1. Kontrollera att appen tillåts åtkomst till mikrofonen (läs mer ovan)
 2. Starta om appen
 3. Starta om telefonen / surfplattan
 4. Installera om appen (finns sparad bland dina köpta appar)
 5. Om steg 1-4 ej löser ditt ärende, kontakta oss så hjälper vi dig.

Jag hör inget EVP när jag använder funktionen?

Appen har ej direktuppspelning av EVP, för denna funktion krävs dedikerad (och dyrare) utrustning som t.ex. en Spirit Box.

Gör såhär: spela in och sedan klicka på play för att lyssna igenom inspelningen för att kontrollera ifall något EVP har spelats in.

Rörelsedetektorn fungerar dåligt eller inte alls

Din telefon/surfplatta måste ha en inbyggd (och fungerande) Accelerometer sensor.

Hur vet jag om min telefon/surfplatta har en Accelerometer sensor?
Sök på din modell via tillverkarens officiella hemsida. Hittar du inte informationen så kan du kontakta deras kundtjänst och fråga.

Min telefon/surfplatta har en Accelerometer sensor, men det fungerar ändå inte?

 1. Avlägsna ev. mobilskal (kan innehålla. magneter som stör sensorn)
 2. Starta om appen
 3. Starta om telefonen/surfplattan
 4. Avinstallera och ominstallera appen (finns sparad bland köpta appar)
 5. Fungerar det fortfarande inte? Kontakta oss

Återbetalning / Reklamation

OBS! Din telefon/surfplatta måste ha en (inbyggd) Magnetometer sensor för att EMF funktionen ska fungera, samt en Accelerometer sensor för att Motion funktionen ska fungera. Kontrollera detta via tillverkarens hemsida (eller fråga deras support).

Fungerar inte din LaxTon app som du tänkt? TIPS! Testa vår felsöknings guide.

OBS! Google och Apple sköter alla reklamationer / återbetalningar (eftersom du köpt appen via dessa plattformar).

Återbetalning Google Play

Följ Google’s instruktioner angående återbetalning; https://support.google.com/googleplay/answer/2479637

Återbetalning App Store

Följ Apples instruktioner angående återbetalning;

Sverige: https://support.apple.com/sv-se/HT204084
USA: https://support.apple.com/en-us/HT204084
Annat land: https://support.apple.com/sv-se/HT204084/localeselector