Borgvattnets prästgård spökjakt gav överlag bra svar på all spökjägarutrustning, framförallt vår Paranormal Music Box. Oförklarliga ljud, kalla vinddrag, stark parfymdoft men även yrsel, huvudvärk och illamående  – inte minst hos Laxen som lämnade huset med rivmärken på ryggen! Vi fick även igenom ”Tony Martinsson” via Spirit Boxen

Sveriges mest hemsökta hus

Borgvattnets Prästgård i Jämtland stod klar 1876 och anses vara ett av världens och Sveriges mest hemsökta hus. TV4 (Det Hemsökta), Aftonbladet (Spökspecial) samt ”Ghost Hunters International” är några av alla tusentals gäster sedan 1947 då huset blev en riksangelägenhet efter att prästen Erik Lindgren öppet berättat om sina paranormala upplevelser. 

Här är en sammanfattning från några av de oförklarliga fenomenen som noterats av präster och gäster under åren;

  • 1927 ser prästen Nils Hedlund sin tvätt bli nedriven
  • 1930 ser prästen Rudolf Tängdén en gråklädd dam i Stora Salen
  • I slutet av 30-talet hör prästen Otto Lindgren tunga steg
  • 1941 ser Inga Flodin tre gråtande damer i en soffa
  • 1945 blir prästen Erik Lindgren urkastad från gungstolen

Hur blev det så och vad är det egentligen som hänt i huset?

Prästgården ser dagens ljus

Prästgården, eller ”kommunisterbostället Borgvattnet 3/64 mantal Borgsjö nr 2” stod klar för inflyttning år 1876. Detta var en tid då de flesta präster även bedrev jordbruk och det var därför vanligt att församlingarna erbjöd både hus och mark i närheten av kyrkan. I Borgvattnet fick de kompromissa en aning pga markbrist och och prästbostaden byggdes därför på ett gammalt torpställe, som ligger på höjden ungefär en kilometer från själva byn.

Totalt 4 st präster hann bo på gården innan Per Hedlund och hans fru Märta flyttade in i Prästgården år 1900. Per tjänstgjorde som präst i byn och familjen hade många barn vilket gjorde dem till en central del av bylivet.

Tragedi i Prästgården

1908 när paret väntar sitt elfte barn, händer dock det som aldrig får ske – prästfrun Märta dör i samband med förlossningen!

Efter dödsfallet togs hon till bårhuset, men maken Per hämtade hem hennes kropp och förvarade den i Prästgården under en längre tid tills byborna bokstavligen tvingade honom att begrava kroppen. Kort därefter flyttade Per från Borgvattnet, men innan flytten fullbordats sägs det att han grävde upp Märtas kropp och tog den med sig.

Märta sägs uppenbara sig i det ”Gula Rummet” (där hon dog), och om man skräpar ner kan hon säga ifrån. Hon brukar även gästa det Blå Rummet där övernattande gäster b.la. berättat att deras täcken dragits av dem under natten. Båda sängarna sägs också blivit upprivna och flyttade medan rummet stått tomt.

Mördat spädbarn

Andra makabra händelser rapporteras från prästgården.

Det ryktas t.ex. att ett spädbarn ligger begravt intill huset. Detta sedan en ung (17-19 år) ogift piga blev gravid (under oklara omständigheter) i slutet av 1800-talet, vilket var helt oacceptabelt på den tiden. Att det dessutom var gårdens präst som var far till barnet gjorde det hela än mer förbjudet, så när det började synas att pigan var gravid låstes hon in till dess att hon fött barnet. Spädbarnet ska sedan ha mördats (oklart av vem) och begravts på husets norra kortsida.

Prästgården skakar

År 1970 gjordes ett försök att gräva efter nytt vatten på denna plats, men arbetet avbröts abrupt efter att hela huset börjat skaka så fort spaden sattes i marken. En kvinna som kände till historien om spädbarnet sprang ut och stoppade arbetarna, varpå huset genast slutade med sitt uppror.

Både pigan och barnet sägs fortfarande finnas kvar i prästgården vilket b.la. bekräftats av ägare och övernattade gäster som hört skrik och spädbarnsgråt samt barngestalter, framförallt i ”Rosa Rummet” på nedervåningen.

Spökerierna tar fart

Efter att Per lämnat gården 1908 bodde ytterligare 3 st präster i huset innan Nils Hedlund flyttar in 1927. Nils var son till Märta och född / uppvuxen på gården. Det är från dessa år som de första notiserna om oförklarliga händelser påträffas.

Vid ett tillfälle då Nils var ensam i huset, fick han uppleva något märkligt. Han var i färd med att städa Expeditionen då han känner en närvaro och hör fotsteg. Efter en stund går han upp på övervåningen för att ta ned tvätten. Precis när han kommer upp får han se hur all tvätt rivs ner från tvättlinan – mitt framför ögonen på honom!

Många andra präster upplevde mystiska och oförklarliga saker men alla höll dessa historier för dem själva, detta skulle dock ändras 20 år senare.

Sveriges mest hemsökta hus

1945 flyttar Erik Lindgren in. Som nyinflyttad upplever han omgående oförklarliga saker, men det är först i slutet av 1947 som prästgården börjar omtalas som Sveriges mest hemsökta hus. Under en sammankomst som Jämtlands läns hushållningssällskap höll den 1 december hörde nämligen en journalist från Länstidningen när en Borgvattensbo nämnde för sin bordsgranne att det spökade i prästgården. Nyheten spred sig snabbt till landets alla tidningar och efter en vecka hade ryktet passerat landets gränser och snart kände hela norden till den lilla jämtländska byn.

Utdrag ur ÖP (Östersunds-Posten) 4/12 1947:

”Komminister Lindgren har under dagen varit oerhört jäktad av reporters från Stockholm, som dels kommit upp personligen, men framför allt ringt till den milda grad, att komminister Lindgren till slut såg sig nödsakad spärra sin telefon för ingående samtal. Ända från Köpenhamn kom det samtal, vilket visar huru stort intresset är för händelser av detta slag.

Aftonbladet och StockholmsTidningen publicerade b.la. stora reportage där Lindgren berättade om tassande fotsteg, ljus som tändes och släcktes av sig själv och osynliga skepnader som krockade med honom.

Oförklarliga ljud på övervåningen

Vad hade då Erik upplevt? Redan första natten, då Erik som nyinflyttad var ensam i huset, hör han ljud från övervåningen. Bland annat något som låter som om tunga föremål släpas över golvet. Erik blev aningen förvånad eftersom möblerna ej hade anlänt ännu – övervåningen var tom!

Utdrag ur ÖP (Östersunds-Posten) 4/12 1947:

”– Vad som verkligen skett här? De flesta märkliga händelser jag upplevt här går helt enkelt inte att berätta om! När det gäller att redogöra för dylika ting måste man komma med konkreta saker. Även sådana har jag upplevt här. Strax jag kom hit hörde jag en kväll, hur tunga. möbler eller lådor släpades omkring uppe i övre hallen – där det emellertid inte fanns vare sig möbler eller lådor och inte heller någon levande människa. Ändå hörde jag ljuden absolut tydligt. Vidare har jag hört steg däruppe, fast jag vet, att ingen människa varit där vid dessa tillfällen.”

Objuden gäst

Redan dagen efter han flyttat in händer det något igen. När Erik sitter på Expeditionen och arbetar hör han hur någon går ute på gården och sedan hur denne stampar av skorna på bron. När han går för att öppna ytterdörren finns ingen där (att det lät som om någon kom, men sedan inte syntes till, blev Erik med tiden så van vid att han började bortse från det).

Gungstolen

En kväll sitter Erik och läser i sin gungstol när den sakta börjar luta framåt så pass mycket att han var tvungen att kliva ur stolen för att inte falla omkull på golvet. Han sätter sig igen, samma sak upprepas, men denna gång kämpar han för att sitta kvar. Han kände då en kraft komma över sig bakifrån, som passerade igenom honom. Underbenen började darra våldsamt, och han förlorade kontrollen över fötterna för ett ögonblick, men snart kunde han kliva ur stolen av egen kraft.

Aftonbladet 4/12 1947:

”– Jag trodde först att jag omedvetet gungat för långt framåt och satte mig i stolen igen, men samma sak upprepades. Ett plötsligt ryck – och så låg jag på golvet igen.”

ÖP (Östersunds-Posten) 4/12 1947:

”Nuvarande komminister i Borgvattnet, Erik Lindgren, vitsordar ryktena om underligheter i prästgården. Det har hänt att ljuset plötsligt släckts för att kort därpå åter tändas. Tassande steg brukar höras i rummen, trots att dessa varit tomma. Komminister Lindgren själv har varit med om att bli ryckt bakåt eller framåt, när han suttit i en stol. Dessa ryck har varit så kraftiga att han fallit ur stolen.”

19 Januari 1963 syntes gungstolen i Hylands Hörna, där bland andra Sickan Karlsson och Simon Brehm provsatt den. Povel Ramel köpte därefter gungstolen som sedan köptes tillbaka till Prästgården 1981 där den fortfarande står kvar i stora salen på bottenvåningen.

Efter all publicitet kring Prästgården började andra präster och gäster som övernattat i huset att träda fram med sina berättelser.

Grå dam i Stora Salen

1930 sitter prästen Rudolf Tängdén i stora salen och läser. Plötsligt ser han en grå dam uppenbara sig i ena hörnet av rummet. Hon går med långsamma steg mot honom för att sedan ändra riktning och gå mot Expeditionen. Han följer efter men rummet är då tomt.

Dörröppning och kraftiga fotsteg

Otto Lindgren var präst i Borgvattnet 1936–1941. I slutet av 1930-talet sitter han och hans fru i matsalen när de hör ytterdörren öppnas och kraftiga steg gå mot köket. När de går dit för att se efter finns ingen där.

Musik utanför köket

Vid ett senare tillfälle hör frun samma sak igen, ytterdörren öppnas och stängs och steg hörs i riktning mot köket där hon sitter. Plötsligt hörs musik utanför dörren som leder in i köket. Hon går och öppnar, varpå musiken upphör. Hon hämtar nu sin man från övervåningen och när bägge två sitter i köket hörs åter igen musik bakom den stängda dörren.

Gråtande damer

1941 när stiftets resesekreterare, Inga Flodin, övernattar i prästgården händer något ytterst märkligt. Runt kl 4 på natten vaknar hon och känner sig iakttagen. Vid väggen mitt emot sängen, där bara en stol stått, ser hon nu i stället en soffa. När hon tittar närmare upptäcker hon att tre kvinnor sitter i soffan och stirrar förskräckt på henne.

Fru Flodin nyper sig själv i armen för att konstatera att hon är vaken, men hon ser dem tydligt.  Hon lägger märke till färgerna på deras kläder. En av dem är svartklädd, en har en starkt lilafärgad klänning, och den tredje är gråklädd. Två av dem sitter med händerna i knät, medan kvinnan som sitter längst ut till vänster, håller på med en stickning. Damen klädd i grått ser mycket sorgsen ut och har röda ringar runt ögonen. Inga Flodin tänder lampan men de tre damerna sitter kvar under en lång stund, tills Inga slutligen släcker lampan och somnar om. Rummet kom därefter att kallas Gråterskornas Rum.

Rivmärken på ryggen

Mer nutida händelser som uppmärksammats (och dessutom fångats på video) är framförallt de rivmärken som en av medlemmarna i LaxTon fick under sin utredning av huset.

Övernatta i Prästgården

Vågar du? Läs mer på Borgvattnet.eu

Prästgården i Sociala Medier

Facebook sida

Facebook grupp

Instagram

Vågar du övernatta?

Besök Borgvattnet.eu för mer info.